Spotkania networkingowe ROZMOWY O BIZNESIE - Wydarzenia biznesowe - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

Spotkania networkingowe ROZMOWY O BIZNESIE

Dodano: 01.10.2020
Już od kilku lat integrujemy przedstawicieli firm członkowskich z wykorzystaniem idei networkingu. W ramach cyklicznych spotykań „Rozmów o biznesie” nasi członkowie dzielą się informacjami na temat dobrych praktyk biznesowych i doświadczeń w różnych obszarach związanych z rozwojem firmy. 
Dyskutujemy tu m.in. o sukcesji, działalności badawczo-rozwojowej, współpracy w grupie kapitałowej, klastrach, budowaniu sieci dystrybucji czy metodach pokonywania stresu w biznesie. Formuła networkingu cieszy się dużym zainteresowaniem.  
Mamy za sobą  kilkadziesiąt spotkań networkingowych prezentujących doświadczenia naszych firm członkowskich. Przedsiębiorcy dzielą się wiedzą o zarządzaniu kadrą, marketingu, współpracy z otoczeniem i  wrażaniu strategii rozwoju. Swoją działalność prezentują tu duże i małe firmy. Poznaliśmy dobre praktyki wielu regionalnych marek. Są wśród nich m.in: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Kolejowe Zakłady Łączności, HANPLAST, Belma Accessories Systems, Politech,Instytut Genetyki Sądowej, Soft Blue, T-KOMP.

wybrane spotkania

CZYTAJ RÓWNIEŻ