Nasza misja

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to opiniotwórczy i ekspercki reprezentant biznesu działający na rzecz współpracujących i wspierających się partnerów gospodarczych. 
Działamy w formie prawnej: związek pracodawców. Początki instytucji sięgają 1992 roku. Podstawowym zadaniem naszej organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców.  
Jesteśmy grupą firm, które razem zabiegają o tworzenie w regionie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Integrujemy środowisko gospodarcze, wspierając nawiązywanie nowych relacji biznesowych  i wymianę doświadczeń pomiędzy firmami. Motywujemy do dzielenia się wiedzą o rynkach. Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu. 
Dbamy o pozytywny wizerunek zrzeszonych przedsiębiorców. Pobudzamy innowacyjność w biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju inicjatyw klastrowych. 
Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe dla biznesu. Wspieramy przedsiębiorców w planowaniu i  wdrażaniu działań innowacyjnych, m.in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu dotacji na rozwój przedsiębiorstwa. 

An exception was thrown while Neos tried to render your page

Paths must not contain two consecutive slashes.

root<Neos.Fusion:Case>/ documentType<Neos.Fusion:Matcher>/ element<App.Site:Page>/ body<Neos.Fusion:Template>/ content/ main<Neos.Neos:PrimaryContent>/ default<Neos.Fusion:Matcher>/ renderer<Neos.Neos:ContentCollection>/ content<Neos.Neos:ContentCollectionRenderer>/ itemRenderer<Neos.Neos:ContentCase>/ default<Neos.Fusion:Matcher>/ element<App.Site:Container>/ content<Neos.Neos:ContentCollection>/ content<Neos.Neos:ContentCollectionRenderer>/ itemRenderer<Neos.Neos:ContentCase>/ default<Neos.Fusion:Matcher>/ element<App.Site:Container>/ content<Neos.Neos:ContentCollection>/ content<Neos.Neos:ContentCollectionRenderer>/ itemRenderer<Neos.Neos:ContentCase>/ default<Neos.Fusion:Matcher>/ element<App.Site:ImageAndText><App.Site:ImageAndText>/