Usługi biznesowe o wysokiej jakości - Poznaj nas - pracodawcy.info.pl

Oferujemy usługi biznesowe o wysokiej jakości

Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty biznesowe dzięki mediacji. Prowadzimy networking i rozwijamy inne inicjatywy sprzyjające wymianie informacji gospodarczej. Dzięki nam przedsiębiorcy rozwijają kontakty biznesowe. Tworzymy z ich udziałem grupy zakupowe, dzięki czemu zmniejszają koszty prowadzenia biznesu.
Zachęcamy przedsiębiorców do dodatkowej promocji poprzez prezentację dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym celu co roku organizujemy konkurs „Pracodawca Pomorza i Kujaw”. 
Mamy wieloletnie doświadczenie wynikające z realizacji profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych dla biznesu. Uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  pozwalającą nam prezentować ofertę w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu nasze usługi mogą być dofinansowane dla przedsiębiorców z funduszy unijnych. O wysokiej jakości naszej oferty doradczej świadczy również status Ośrodka Innowacji nadany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dodatkowo utrzymujemy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.