Projekty unijne dają wsparcie firmom

Z udziałem środków unijnych różnorodne wsparcie  dla firm realizujemy  już od 2004 roku. Wdrożyliśmy ponad 30 projektów dostarczających zaawansowane usługi i wsparcie finansowe o łącznej wartości około 32  milionów złotych. Wszystkie zakończyły się sukcesem. Udzieliliśmy tu wymiernej pomocy  przedsiębiorcom i osobom zakładającym pierwszy biznes. 
W ramach naszych projektów unijnych wsparliśmy rozwój innowacyjny wielu przedsiębiorców, umożliwiając im pozyskanie dotacji na współpracę ze środowiskiem naukowym. Doprowadziliśmy do wdrożenia aż 268 przedsięwzięć skutkujących transferem technologii.  Dzięki naszej aktywności w regionie kujawsko-pomorskim rozwinął się program Voucher Badawczy. 
Od kilkunastu lat wdrażamy też projekty dostarczające przedsiębiorcom usługi szkoleniowe i doradcze. Aktualnie nasza oferta może zostać wsparta w ramach środków unijnych na usługi rozwojowe akredytowane w Bazie Usług Rozwojowych. 
Dzięki naszym inicjatywom dostępne były m.in. dotacje  na start dla przedsiębiorców (pojawiło się dzięki temu 78 nowych firm). Z wykorzystaniem środków  unijnych dostarczyliśmy też usługi dające dostęp do informacji gospodarczej, działania promujące dialog społeczny i społeczną odpowiedzialność w biznesie.