Projekt "Pracuj w Polsce" - pracodawcy.info.pl

PROJEKT "PRACUJ W POLSCE"

Wspólnie z Fundacją Emic zdobyliśmy dofinansowanie na realizację projektu PRACUJ W POLSCE. Nasza organizacja odpowiadała tu za pośrednictwo pracy i kontakty z pracodawcami. Wspieraliśmy też informacyjnie osoby zakładające własny biznes.
Projekt pt. „Pracuj w Polsce” odpowiadał na potrzeby migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Głównym celem podejmowanych działań była ich aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (przede wszystkim w największych miastach regionu – Bydgoszczy i Toruniu oraz miejscach zbiorowego zakwaterowania w regionie). Cele zrealizowane zostały poprzez zapewnienie szybkiego i bezpośredniego dostępu do szerokiej palety usług aktywizacyjnych i integracyjnych wyrównujących szanse migrantów i migrantek oraz usług instytucji publicznych. Szczególny nacisk został położony na jak najszybsze zatrudnienie.
Projekt „Pracuj w Polsce” był realizowany w okresie od 1 września 2022r. do 30 września 2023r. W ramach projektu zapewniliśmy bezpłatny dostęp do:
- profesjonalnego doradztwa zawodowego i wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej,
- doradztwa w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
- wsparcia w procesie pośrednictwa pracy i w kontaktach z pracodawcami,
- wsparcia w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji,
- wsparcia asystenta integracyjnego,
- tłumaczeń i wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi,
- poradnictwa prawne,
- kursów języka polskiego,
- asystentury w poszukiwaniu miejsca zamieszkania.
Nasza organizacja odpowiadała tu przede wszystkim za pośrednictwo pracy i kontakty z pracodawcami. Dzięki tej aktywności zostało zaprezentowanych 158 ofert pracy. Nie wszystkie znalazły kandydatów w ramach projektu, gdzie dominowały uczestniczki z małymi dziećmi i bez wsparcia rodziny. To generowało problemy z dyspozycyjnością.
Projekt Pracuj w Polsce finansowany z Funduszu Pracy realizowany jest w ramach programu pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” - w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.