Grupa zakupowa ENERGIA i GAZ - Grupy zakupowe - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

GRUPA ZAKUPOWA ENERGIA i GAZ

Łączymy możliwości negocjacyjne wynikające z wolumenu zakupów naszych firm członkowskich w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Organizujemy postępowania przetargowe dla grup firm zainteresowanych wspólnym zakupem.
W czasie kryzysu energetycznego łączenie potencjału firm zużywających w prowadzonej działalności energię lub gaz ma duży wpływ na optymalizację kosztów. W ramach grupy staramy się łączyć potencjały naszych firm członkowskich i uzyskiwać korzystne oferty zakupowe. 
Prowadzimy też działania informacyjne dla członków grupy pomagające w przeprowadzeniu transformacji energetycznej. W końcu każdy przedsiębiorca powinien dążyć do zmniejszenia emisji CO2! To nie tylko potrzeba wynikająca z optymalizacji kosztów. To także wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Zapraszamy do kontaktu: biuro@pracodawcy.info.pl