Stanowisko w sprawie Kolei Dużych Prędkości - Stanowiska - Pracodawcy Pomorza i Kujaw ALARMUJĄ - pracodawcy.info.pl

Stanowisko w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Dodano: 07.08.2023
Planowana realizacja Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), wprowadzi trwałe zmiany w strukturze funkcjonowania kraju, między innymi w zakresie konkurencyjności i rozwoju poszczególnych regionów. Aktualne zamierzenia spółki CPK są bardzo niekorzystne dla województwa kujawsko-pomorskiego, wręcz doprowadzają do jego marginalizacji.
Poza włączeniem w sieć Kolei Dużych Prędkości miasta Grudziądza, pozostałe główne ośrodki naszego województwa – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, zostały całkowicie pominięte, co skutkuje ich zmarginalizowaniem w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Przy aktualnym projekcie
 rozmieszczenia nowych linii kolejowych pewne jest, że województwo kujawsko - pomorskie pozbawione będzie impulsów rozwojowych, co przełoży się na utrudnione warunki funkcjonujących przedsiębiorstw, w tym na ich kłopoty funkcjonalne i rozwojowe, związane z usługami i wytwórstwem.
Zaprojektowanie przebiegu nowych linii kolejowych lub ich modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb oraz konieczności wykorzystania potencjału naszego regionu, spowoduje zrównoważenie rozwoju naszego kraju i nie zmarginalizowanie województwa zamieszkałego przez ponad 2 miliony mieszkańców.
 
Nie zgadzamy się by nasze firmy zostały pozbawione równych szans na ich funkcjonowanie i rozwój, żądamy uwzględnienia naszych wniosków w zakresie modernizacji przebiegu Kolei Dużych Prędkości.
Apelujemy do wszystkich instytucji, osób fizycznych i prawnych naszego regionu, o włączenie się do wspólnych działań, których efektem będzie uniknięcie marginalizacji województwa kujawsko – pomorskiego w zakresie transportu i komunikacji publicznej.
Pracodawcy Pomorza i Kujaw

CZYTAJ RÓWNIEŻ