grupa zakupowa diagnostyka

W związku ze zmianami jakie pojawiły się w Kodeksie Pracy, pracodawca otrzymał prawo kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków, jeżeli będzie to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.
We współpracy z naszą firmą członkowską Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o. zorganizowaliśmy grupę zakupową dotyczącą specjalnej oferty na badania na zawartość substancji psychoaktywnych w organizmie. 
Zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@pracodawcy.info.pl