Informacja - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

Informacja

Informacja GOSPODARCZA
 pomocna w rozwijaniu firmy:

  • dostępne dotacje na powstanie i rozwój firmy oraz inne źródła finansowania (m.in. oferta kredytowa, poręczenia i pożyczki, leasing),
  • zasady sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie zwrotne,
  • identyfikowanie potrzeb w zakresie wprowadzania innowacji,
  • rekomendowanie ekspertów, partnerów biznesowych i naukowych do współpracy z firmami.
Wsparcie realizowane jest bezpłatnie wyłącznie dla przedsiębiorców zrzeszonych w naszej organizacji.
Punkt Konsultacyjny

+48 52 524 09 20
pk@pracodawcy.info.pl