Projekt Pracuj w Polsce - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

PRACUJ W POLSCE

Wspólnie z Fundacją Emic zdobyliśmy dofinansowanie na realizację projektu PRACUJ W POLSCE. Nasza organizacja odpowiada tu za pośrednictwo pracy i kontakty z pracodawcami. Będziemy też wspierać informacyjnie osoby zakładające własny biznes. 
Projekt pt. „Pracuj w Polsce” odpowiada na potrzeby migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Głównym celem podejmowanych działań jest ich aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (przede wszystkim w największych miastach regionu – Bydgoszczy i Toruniu oraz miejscach zbiorowego zakwaterowania w regionie). Cele zrealizowane zostaną poprzez zapewnienie szybkiego i bezpośredniego dostępu do szerokiej palety usług aktywizacyjnych i integracyjnych wyrównujących szanse migrantów i migrantek oraz usług instytucji publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na jak najszybsze zatrudnienie.
Projekt „Pracuj w Polsce” realizowany będzie w okresie od 1 września 2022r. do 30 września 2023r. W ramach projektu zapewnimy bezpłatny dostęp do:
  • profesjonalnego doradztwa zawodowego i wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej;
  • doradztwa w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
  • wsparcia w procesie pośrednictwa pracy i w kontaktach z pracodawcami;
  • wsparcia w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji;
  • wsparcia asystenta integracyjnego;
  • tłumaczeń i wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi;
  • poradnictwa prawne;
  • kursów języka polskiego;
  • asystentury w poszukiwaniu miejsca zamieszkania.
Projekt Pracuj w Polsce finansowany z Funduszu Pracy realizowany jest w ramach programu pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” - w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.