Nasza reprezentacja w dialogu społecznym - pracodawcy.info.pl

nasza reprezentacja
w dialogu społecznym

TRÓJSTRONNE ZESPOŁY BRANŻOWE
Zespół Trójstronny ds. przemysłu stoczniowego
– Waldemar Książczak - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy (podzespół ds. reformy polityki rynku pracy)
– Sylwia Benc - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw, Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Przedstawiciele uczestniczący w posiedzeniach plenarnych
– Łukasz Gliński - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Les Higiena Sp. z o.o.
– Romuald Kosieniak - Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy, Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa
– Romuald Kosieniak - Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy, Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Tomasz Ptaszyński - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
Zespół ds. polityki społecznej i dialogu społecznego
– Romuald Kosieniak - Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Piotr Holka - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Członek Rady Krajowej POPON)
Zespół ds. edukacji i kultury i dziedzictwa narodowego
– Wiesław Olszewski - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Piotr Terlecki - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
Zespół ds. ochrony zdrowia
– Anna Stachniuk - Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Mirosław Ślachciak - Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp z o.o.
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
– Piotr Holka - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Członek Rady Krajowej POPON)
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– Mirosław Ślachciak - Członek Rady Pracodawców RP, Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o.
Platforma ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy
– Członek Platformy - Andrzej Wojciechowski - Dyrektor ODEKA SIMP FF Henryk Wojciechowski
– Członek Platformy - Ryszard Błażejewski - Prezes Zarządu Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.
– Łukasz Wilk - Kierownik Działu Szkoleń Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.
Platforma Zdrowe Zdrowie
– Członek Platformy - Maria Lorentowicz-Zagalak - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Członek Platformy - Adrianna Szuflicka - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
Platforma HR
– Członek Platformy - Izabela Błaszkiewicz - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Członek Platformy - Agnieszka Bieniek - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
Koalicja „Włącz Czystą Energię” przy Pracodawcach RP (Zespół Regulacyjny ds. GOZ)
– Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza I Kujaw
BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Rada Konsultacyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców:
– Przewodniczący Rady - Jacek Rutkowski - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Komplementariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k.
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców:
– Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy
Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych:
– Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Pracodawców Pomorza i Kujaw, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy
SEJMIK GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
– Łukasz Gliński - Prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Les Higiena Sp. z o.o.
– Krzysztof Sikora - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki
– Mirosław Ślachciak - Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. Z o.o.
– Romuald Kosieniak - Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy Romuald Kosieniak
– Piotr Terlecki - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel firmy Doradztwo Biznesowe Piotr Terlecki
– Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
MIĘDZYSEKTOROWY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA MIGRACJAMI I POLITYKI MIGRACYJNEJ 
- Krzysztof Sikora – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki
KOMITET MONITORUJĄCY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
– Członek Komitetu Monitorującego RPO W-KP - Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw (jako przedstawiciel organizacji pracodawców zgłoszony przez WKDS)
– Stały Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO W-KP - Lech Światły - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw (jako przedstawiciel organizacji pracodawców zgłoszony przez WKDS)
Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
– Członek Komitetu Monitorującego W-KP - Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Stały Zastępca Członka Komitetu Monitorującego W-KP - Lech Światły - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
– Zastępca Członka Komitetu Monitorującego FENG - Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
RADA DS. BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BUDOWNICTWIE
 Mirosław Ślachciak - Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw
KONWENT WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI
– Aleksander Majchrowicz - Prezes Zarządu HANPLAST  Sp. z o. o., Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
– Romuald Kosieniak - Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy Romuald Kosieniak, Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
WOJEWÓDZKA RADA DS. POTRZEB ZDROWOTNYCH
– Mirosław Ślachciak - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców, Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o.
STOWARZYSZENIE BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY "DOLINA NARZĘDZIOWA"
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia BKP
– Piotr Terlecki - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel firmy Doradztwo Biznesowe Piotr Terlecki
WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
– Grzegorz Grześkiewicz - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy
POWIATOWE RADY RYNKU PRACY
powiat bydgoski: Roman Pikuła - Prezes Zarządu Zakładu Produkcyjno-Usługowego ROMEX Sp. z o.o., Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat golubsko-dobrzyński: Stefan Borkowicz - Prezes Zarządu „POLWOOD” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat inowrocławski: Michał Złotecki - Prezes Zarządu  „ZŁOTECKI” Sp. z o.o. w Rojewie, Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat lipnowski: Waldemar Łykowski - Właściciel F.H.U. FARBY I LAKIERY „AKRYL” Waldemar Łykowski w Lipnie; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat mogileński: Krzysztof Konieczka - Współwłaściciel PW „KAMIL” w Mogilnie; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat radziejowski: Grzegorz Pietrzak - Właściciel PPH „Grant” w Piotrkowie Kujawskim; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat sępoleński: Krzysztof Fiedler - Dyrektor Zakładu „Eggersmann Polska” w Sępólnie Krajeńskim; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat toruński: Damian Orzeł - Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw  
powiat tucholski: Andrzej Wegner - Wspólnik Towarzystwa Przemysłowo Handlowego „Wegner i Spółka” Spółka Jawna; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
powiat wąbrzeski: Roman Cesarz - REMGIS Sp.z.o.o., Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw  
powiat żniński: Mirosław Walczak - Właściciel PPHU Export-Import „Martina” w Żninie, Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw