nasza reprezentacja
w dialogu społecznym

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy (podzespół ds. reformy polityki rynku pracy)
- Sylwia Benc – Ekspert Pracodawców Pomorza 
i Kujaw, Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
Zespół trójstronny ds. przemysłu stoczniowego 
- Waldemar Książczak - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Reprezentanci w posiedzeniach plenarnych WRDS:
- Mirosław Ślachciak - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza 
i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o.
- Romuald Kosieniak – Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy, Wiceprezes   
Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw

Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa
:
- Romuald Kosieniak – Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy, Wiceprezes
   
Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
- Tomasz Ptaszyński - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw,
Zespół ds. polityki społecznej i dialogu społecznego:

- Romuald Kosieniak - Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
- Piotr Holka - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Członek Rady Krajowej POPON)
Zespół ds. edukacji i kultury i dziedzictwa narodowego
:
- Wiesław Olszewski - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- Piotr Terlecki – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
 
Zespół ds. ochrony zdrowia:

- Krzysztof  Tadrzak – Członek Pracodawców Pomorza
i Kujaw, Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji  Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
- Mirosław Ślachciak – Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp z o.o.
 
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
- Piotr Holka - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Członek Rady Krajowej POPON)
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- Mirosław Ślachciak - Członek Rady Pracodawców RP, Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o. 
Platforma ds. funduszy europejskich Pracodawców RP:

- Przewodniczący Platformy - Mirosław Ślachciak – Wiceprezydent Pracodawców RP,
 Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o.
- Członek Platformy – Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw,
- Członek Platformy – Lech Światły - Zastępca Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
Platforma ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy:

-
 Członek Platformy – Andrzej Wojciechowski – Dyrektor ODEKA SIMP FF Henryk Wojciechowski 
- Członek Platformy – Ryszard Błażejewski – Prezes Zarządu Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.

- Łukasz Wilk – Kierownik Działu Szkoleń Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.
 
Platforma Zdrowie Zdrowie:

Członek Platformy – Maria Lorentowicz-Zagalak – Członek Rady Pracodawców Pomorza i Kujaw
Członek Platformy – Adrianna Szuflicka - Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw 
Platforma HR:

Członek Platformy - Izabela Błaszkiewicz – Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- Członek Platformy - Agnieszka Bieniek – Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw

Platforma Gospodarka Przyszłości:

- Członek Platformy - Michał Kierul - Członek Rady Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu SoftBlue SA
Koalicja „Włącz Czystą Energię” (Zespół Regulacyjny ds. GOZ):
– Hanna Wygocka - Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw,
BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Rada Konsultacyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców:
- Przewodniczący Rady - Jacek Rutkowski - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Komplementariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k.
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców:

- 
Jarosław Ostrowski – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy
Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych:

Jarosław Ostrowski – Wiceprezes Pracodawców Pomorza i Kujaw, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA RADA DS. MODERNIZACJI REGIONU 
- Krzysztof Sikora – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki
MIĘDZYSEKTOROWY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA MIGRACJAMI I POLITYKI MIGRACYJNEJ Krzysztof Sikora – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki
KOMITET MONITORUJĄCY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Reprezentanci w posiedzeniach plenarnych:
-Członek Komitetu Monitorującego RPO W-KP – Hanna Wygocka – Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw  
- Stały Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO W-KP – Lech Światły – Zastępca Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw

Grupa robocza ds. kryteriów wyboru projektów
: - Hanna Wygocka – Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza 
i Kujaw
 
Grupa robocza ds. EFS:
- Hanna Wygocka – Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
Grupa robocza ds. badań i innowacji:

- Lech Światły – Zastępca Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw 
Grupa robocza ds. ZIT:

- Hanna Wygocka – Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
KOMITET MONITORUJĄCY
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
Reprezentanci w posiedzeniach plenarnych:
- Członek Komitetu Monitorującego FEdKiP – Hanna Wygocka – Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw  
- Zastępca Członka Komitetu Monitorującego FEdKiP  – Lech Światły – Zastępca Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw

KOMITET MONITORUJĄCY
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
-Zastępca Członka Komitetu Monitorującego FENG  – Lech Światły – Zastępca Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw
RADA DS. BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BUDOWNICTWIE
Mirosław Ślachciak – Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw
KONWENT WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI
- Aleksander Majchrowicz - Prezes Zarządu HANPLAST  Sp. z o. o., Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
- Romuald Kosieniak - Właściciel
 Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy Romuald Kosieniak, Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw
WOJEWÓDZKA RADA ds. POTRZEB ZDROWOTNYCH
- Mirosław Ślachciak – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców, Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o.
WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
- Grzegorz Grześkiewicz – Członek Pracodawców Pomorza 
i Kujaw, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy
POWIATOWE RADY RYNKU PRACY
- powiat bydgoski: Roman Pikuła – Prezes Zarządu Zakładu Produkcyjno-Usługowego ROMEX Sp. z o.o., Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat golubsko-dobrzyński: Stefan Borkowicz – Prezes Zarządu „POLWOOD” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat inowrocławski: Michał Złotecki – Prezes Zarządu 
 „ZŁOTECKI” Sp. z o.o. w Rojewie, Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat lipnowski: Waldemar Łykowski, Właściciel F.H.U. FARBY I LAKIERY „AKRYL” Waldemar Łykowski w Lipnie; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat mogileński: Krzysztof Konieczka – Współwłaściciel PW „KAMIL” w Mogilnie; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat radziejowski: 
 Grzegorz Pietrzak – Właściciel PPH „Grant” w Piotrkowie Kujawskim; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat sępoleński: Krzysztof Fiedler, Dyrektor Zakładu „Eggersmann Polska” w Sępólnie Krajeńskim; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat tucholski: Andrzej Wegner – Wspólnik Towarzystwa Przemysłowo Handlowego „Wegner i Spółka” Spółka Jawna; Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat żniński: Mirosław Walczak – Właściciel PPHU Export-Import „Martina” w Żninie, Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw
- powiat toruński:
 Damian OrzełKierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw  
- powiat wąbrzeski: Roman Cesarz REMGIS Sp.z.o.o., Ekspert Pracodawców Pomorza i Kujaw
  
BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY Dolina Narzędziowa
- Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia BKP Dolina Narzędziowa - Piotr Terlecki – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel firmy Doradztwo Biznesowe 
SEJMIK GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 - Krzysztof Sikora (Prezydent i Członek Zwyczajny) – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki,
- Mirosław Ślachciak (Wiceprezydent i Członek Zwyczajny) - Prezes Honorowy Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu DOMIK Sp. z o.o.,

- Waldemar Książczak - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel firmy db Doradztwo Biznesowe,
- Piotr Terlecki – Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel firmy Doradztwo Biznesowe,
- Hanna Wygocka – Dyrektor Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw,
- Lech Światły –  Zastępca Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw,
- Romuald Kosieniak –  Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw, Właściciel Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy Romuald Kosieniak.
REGIONALNY KOMITET ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
NA LATA 2023-2026
- Agnieszka Lange-Olszewska - Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Fundacji Pro Omnis.