Karczewski Sp. z o.o.

Wynajem i dzierżawa urządzeń i maszyn oraz środków transportu