P.W. "Blot" Zbigniew Pietrzak-Stocki

Działalność agencyjna zajmująca się sprzedażą