Remeco Sp. z o.o.

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

ENERIS Proeco Sp. z o.o.

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. zo.o.

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją