Oferta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Dodano: 22.12.2020
Informujemy, że dostępne jest narzędzie adresowane do przedsiębiorców z sektora MMŚP i ich pracowników w wieku 45+ oraz instytucji rynku pracy.
Umożliwia ono skorzystanie m.in. z modułu diagnostycznego, który służy do diagnozy predyspozycji i kompetencji pracowników pod kątem zarządzania ich efektywnością. W wyniku diagnozy pracodawca otrzymuje zestaw rekomendacji (m.in. scenariusze szkoleniowe, wzory dokumentów, scenariusze treningów dla pracowników), które są dodatkowo sprawdzone pod kątem korzyści i kosztów. W ramach rekomendacji na platformie dostępne są gotowe instrukcje i scenariusze do samodzielnego wykorzystania przez pracodawców. 

Poziom efektywności pracownika zmienia się wraz z wiekiem, niezależnie od tego jaki zawód on wykonuje i jakie stanowisko zajmuje. Dynamika tych zmian zależy od rodzaju pracy. Narzędzie REAKTIV50+ umożliwia śledzenie tych zmian i reagowanie na nie w taki sposób, by utrzymać wysoką efektywność i motywację do pracy, co przekłada się nie tylko na lepsze wykorzystanie zasobów pracy, ale także wyższy poziom satysfakcji pracownika oraz wydłużenie jego aktywności zawodowej.
 Narzędzie opracowane zostało na bazie współpracy ponadnarodowej w ramach projektu „REAKTIV50+ - model zarządzania efektywnością pracowników”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Realizatorem projektu jest nasza firma członkowska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ze stowarzyszeniem PROBENS (partner z Hiszpanii).

Narzędzie jest dostępne na stronie www.reaktiv.bydgoszcz.pl (po zalogowaniu).

Obecnie trwa nabór przedsiębiorstw z sektora MŚP zainteresowanych wdrożeniem narzędzia, formularze zgłoszeniowe można pobrać na: 
www.pte.bydgoszcz.pl/PROJEKTY/REAKTIV

Kontakt:
e-mail: reaktiv@pte.bydgoszcz.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ