GRYDSEN - seminarium poświęcone potrzebom osób starszych w zakresie profilaktyki chorób otępiennych - Informacje od firm członkowskich - Firmy członkowskie - pracodawcy.info.pl

GRYDSEN - seminarium poświęcone potrzebom osób starszych w zakresie profilaktyki chorób otępiennych

Dodano: 17.01.2023
Nasza firma członkowska - Grydsen Sp. z o.o. - wraz z Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w Toruniu zapraszają na seminarium poświęcone potrzebom osób starszych w zakresie PROFILAKTYKI CHORÓB OTĘPIENNYCH (np. choroby Alzheimera) oraz prezentację innowacyjnej metody terapeutycznej dla osób starszych, wykorzystującej techniki wirtualnej rzeczywistości, opracowane przez konsorcjum Grydsen Sp. z o.o. oraz Politechniki Łódzkiej.  
Na prezentację zapraszają przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji opiekuńczych, terapeutycznych, uzdrowiskowych, psychologicznych i medycznych oraz przedstawicieli samorządów, zainteresowanych współpracą w ramach Klastra i poszerzeniem swojej oferty dla seniorów o innowacyjne usługi terapeutyczne. Szczególnie zapraszają również podmioty prowadzące domy seniora, domy dziennego pobytu seniora, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i podobne inicjatywy na rzecz seniorów.
Seminaria odbędą się: 
- 24 stycznia 2023 r. w godz. 14:00-16:00 w Toruniu, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania dla Miasta Torunia, ul. Grunwaldzka 38, 
- 25 stycznia 2023 r. w godz. 14:00-16:00 w Bydgoszczy
, w Czytelni Gospodarczej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie się do dnia 20 stycznia 2023 r. mailem na adres kontakt@grydsen.pl, podając imię i nazwisko, stanowisko i reprezentowaną instytucję ORAZ informację o wyborze seminarium - Bydgoszcz czy Toruń. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ