Więcej czasu na przygotowania do Ścieżki SMART! - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Więcej czasu na przygotowania do Ścieżki SMART!

Dodano: 05.07.2023
Mamy dobrą wiadomość dla zapracowanych wnioskodawców. W ramach trwających naborów wniosków o dofinansowanie w Ścieżce Smart (program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027) wydłużono termin składania do 30 października 2023.
Przypominamy, że aktualnie trwają nabory dla MŚP w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
- Ścieżka SMART 2 nabór 2023
- Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność
Ponadto są aktywne nabory dla dużych firm w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:
- Ścieżka SMART nabór 2 w 2023
- Ścieżka SMART na rzecz dostępności
Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy przy tego typu projektach. Zapraszamy do kontaktu!
Szansę na dotacje w ramach Ścieżki Smart FENG będą miały projekty:
 - zawierające realizację prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R), 
- planujące 
wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji). 
To 
obowiązkowe moduły każdego projektu w Ścieżce Smart, przy czym duże firmy muszą obowiązkowo realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać co najmniej jeden z powyższych modułów. Bardzo ważne jest to, że w Ścieżce Smart w ramach jednego wniosku o dotację przedsiębiorca będzie mógł sfinansować dodatkowe działania i inwestycje niezbędne dla rozwoju firmy. To nowe kompleksowe podejście oparte na modułach do wyboru, do których dostęp ma każda firma startująca w Ścieżce Smart. W pierwszym naborze wnioskodawcy wybierali najczęściej moduł B+R i moduł dotyczący wdrażania innowacji. 
Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to:
 - prace B+R (na przykład testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów),
- wdrożenie innowacji (na przykład inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej),
- infrastruktura B+R (na przykład zakup wyposażenia laboratorium),
- cyfryzacja (na przykład zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
- zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii,
- kompetencje (szkolenia dla pracowników),
- internacjonalizacja (na przykład wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny). 
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania. Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ