Szkolenie: LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE - poziom zaawansowany

Dodano: 21.11.2023 Data wydarzenia: 08.12.2023 - 08.12.2023
Znasz zagadnienia lean management w teorii i chcesz zobaczyć, jak je wykorzystać 
w praktyce? Zapraszamy na warsztaty w nowoczesnej fabryce 
SOHBI CRAFT POLAND, gdzie stosowanie lean management to codzienność.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „LEAN MANAGMENT W PRAKTYCE - poziom zaawansowany”, które odbędzie się w siedzibie firmy SOHBI CRAFT POLAND Sp. z o.o. (Ostaszewo 57H, Łysomice) w terminie 8 grudnia 2023 roku.
W programie:     
  
      
  • historia i elementarna terminologia lean management;
  • narzędzia 5S jako istotny element lean management – zgłębiona analiza i narzędzia wspomagające; 
  • teoria strat w procesach – MUDA – przyczyny, analiza, mierniki, narzędzia eliminacji;
  • doskonalenie procesów i nadzoru nad zmianami w procesach;
  • metoda audytowania procesów – mierniki sukcesu;
  • zagadnienie "Człowiek i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz czasem";
  • rozwiązywanie problemów z użyciem narzędzi LM;
  • mierniki finansowe i zasadność biznesowa stosowania LM.
Szkolenie zakończy case study oraz panelem dyskusyjnym. Szkolenie skierowane jest do osób mających już wiedzę w zakresie lean management jak właściciele firm, przedstawiciele zarządów firm, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy finansowi, kierownicy produkcji, mistrzowie oraz brygadziści. 
Szkolenie poprowadzą:

Marcin Zieliński  Ekspert Inżynierii Przemysłowej. W firmie SOHBI CRAFT POLAND Sp. z o.o piastował najróżniejsze stanowiska, od Menedżera Sekcji Administracji do Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem. Przez większość zatrudnienia w SCPL pełnił też funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. ISO. Koordynował proces wdrożenia standardu ISO/TS (późniejszy IATF) w organizacji oraz przeszkolił z tematyki ISO setki pracowników. Podczas warsztatów zapoznaje uczestników z praktycznymi aspektami stosowania rozwiązań uszczuplających produkcję. W pracy wykorzystuje interaktywne komputerowe symulacje linii produkcyjnych, umożliwiające praktycznie natychmiastową weryfikację sugestii dotyczących doskonalenia. 
 
Anna Kruszyńska Pyś – Menedżer Produkcji SOHBI CRAFT POLAND Sp. z o.o, magister stosunków międzynarodowych, studentka studiów MBA, z 15-letnim doświadczeniem pracy w japońskiej firmie produkcyjnej. 9 lat w dziale logistyki i handlowym, od pracownika po menedżera działu. 6 lat menedżer produkcji odpowiedzialny za sekcje planowania produkcji, tłocznię, utrzymanie ruchu i inżynierię produkcji, czynny audytor wewnętrzny ISO 9001, 14001, IATF i 45001. Od zawsze zaangażowana we wdrażanie nowych projektów w firmie, buduje sukces nowych systemów na fundamentach bezpieczeństwa pracy, analizach ryzyka i technik Lean Management. W czasie szkoleń stawia na przekazywanie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznego stosowania filozofii Lean w codziennej pracy, co przekłada się na osiąganie ich indywidulanych celów biznesowych. 
Cena za udział w szkoleniu jednej osoby: 
  • dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw - 800,00 zł netto + 23% VAT
  • dla pozostałych firm - 1000,00 zł netto +23% VAT
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej, poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena obejmuje możliwość konsultacji ze szkoleniowcami do wykorzystania w terminie miesiąca od realizacji szkolenia.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego  formularza zgłoszeniowego do 4 grudnia.
 

OFERTA SZKOLENIA

CZYTAJ RÓWNIEŻ