Startuje nowy nabór do "Ścieżki SMART" - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Startuje nowy nabór do "Ścieżki SMART"

Dodano: 28.11.2023
Informujemy o kolejnej edycji naboru w ramach „Ścieżki SMART” w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło, że już 15 grudnia br. ruszy kolejny nabór do „Ścieżki SMART”. Tym razem nabór będzie przeznaczony dla konsorcjów. 
Dofinansowanie mogą otrzymać konsorcja, składające się z:
dużych przedsiębiorstw lub,
dużych przedsiębiorstw i MŚP lubdużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub 
organizacji pozarządowych lub,
- MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub,
- dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.
Liderem konsorcjum może być jedynie przedsiębiorstwo.
Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi: 
- w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo – 1 mln,
- w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo - 2 mln zł.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że firmy duże (z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.
Wnioski można składać do 8 lutego 2024 r.
Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy przy tego typu projektach. Zapraszamy do kontaktu:
Radosław Ostrówka
konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl
Grażyna Popielewska
konsultant

605 900 626
popielewska@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ