Rusza "Regionalny Fundusz Szkoleniowy II" - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Rusza "Regionalny Fundusz Szkoleniowy II"

Dodano: 23.04.2024
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator w ramach projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.
O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa i inne podmioty będące pracodawcami, mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, chcące zdobyć kwalifikacje / podnieść kompetencje swoje i swoich pracowników.
Nabór ma charakter otwarty, dobrowolny i prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od maja 2024 do czerwca roku 2025 lub do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach projektu.
Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą Generatora wniosków dostępnego na stronie: www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl
Dostęp do Generatora wniosków zostanie aktywowany w poniższych terminach:

- dla tworzenia kont – profili użytkowników i organizacji – 3 czerwca 2024, godz. 9.00,
- dla diagnoz potrzeb rozwojowych10 czerwca 2024, godz. 9.00,
- dla wniosków o wsparcie i pozostałych modułów17 czerwca 2024, godz. 9.00.
Aplikacje, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą Generatora wniosków, nie będą podlegać rejestracji.
System wsparcia – bony szkoleniowy – pracodawca zapewnia środki jedynie na wkład własny. Pozostała wartość usługi pokrywana jest bonem szkoleniowym.
Rodzaj pomocy – pomoc de minimis. 
Dofinansowanie w ramach projektu jest możliwe na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych obejmujące:

- działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności,

- wsparcie doradczo szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Maksymalna kwota dofinansowania: 
- mikroprzedsiębiorstwo - 15 000,00 zł (poziom dofinansowania 80%)
- małe przedsiębiorstwo - 40 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%)
- średnie przedsiębiorstwo - 150 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%)
- duże przedsiębiorstwo - 200 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%)
- podmioty inne, niż przedsiębiorstwa (np. JST) - 100 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%)
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10%, gdy do dofinansowania wybrano usługi, które:

- prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o ZSK, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadających nadany kod kwalifikacji,
- prowadzą do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji zw. z zieloną transformacją lub gospodarką o obiegu zamkniętym,
- prowadzą do uzyskania kwalifikacji zw. z cyfrową transformacją, jednakże nie więcej niż 80%.
Max. kwota dofinansowania na 1 pracownika ogółem - 7000,00 zł/osoba
 
Max. kwota dofinansowania w przypadku usług doradczych - 10 000 zł/podmiot
Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków znajdują się w zakładce Dla wnioskodawców / Dokumentacja aplikacyjna  
Przypominamy, że posiadamy akredytację i możemy przedstawić ofertę w ramach ww. wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Zapraszamy do kontaktu:
Dorota Filarecka-Stanek
koordynator ds. szkolenia

+48 661 528 001
filarecka@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ