Projekt EENergy – dotacje na zmniejszenie zużycia energii w firmie - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Projekt EENergy – dotacje na zmniejszenie zużycia energii w firmie

Dodano: 07.02.2024
Wraz z 1 lutego 2024 roku wystartował projekt „EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie”, który dedykowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, chcących wdrożyć działania skutkujące zmniejszeniem zużycia energii, a tym samym śladu węglowego.
W sumie 900 firm z całej UE może liczyć na bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro.
Celem dotacji jest poprawa ogólnej wydajności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 5% (mierzona 5 % redukcją energii w KWh) oraz pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw.
Wsparcie może obejmować:
- całą firmę,
- jeden dział/obszar firmy,
- jeden budynek,
- wybraną linię produkcyjną,
- wybrane urządzenie,
- lub wybraną aktywność.
Do dofinansowania kwalifikuje się każda firma, która:
- spełnia kryteria europejskiego MŚP (wg. unijnej definicji MŚP), 
- działa na rynku i została założona przed 1 stycznia 2023 roku,
- wykazuje zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej.
Mile widziane wnioski od firm z branż energochłonnych. 
Dofinansowanie można przeznaczyć na m.in. (przykładowe działania):
- wykonanie audytu energetycznego
- wymiana starego sprzętu,
- zakup/montaż systemów energii odnawialnej,
- wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią,
- wkład w przyjęcie technologii energooszczędnych w liniach produkcyjnych,
- wkład w inwestycje zwiększające efektywność energetyczną obiektów firmy,
- świadectwa charakterystyki energetycznej i systemy zarządzania energią,
- udział w instalacji systemów energii odnawialnej,
- szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, regulacji,
- kwalifikacja pracowników do uprawnień audytorów energetycznych,
- szkolenia z zakresu efektywności energetycznej technologii, narzędzi cyfrowych itp.
- wykonanie szczegółowej analizy potrzeb MŚP dot. efektywności energetycznej,
- konsultacje techniczne w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
Wnioski można składać od 1 lutego do 31 marca 2024 roku w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jednocześnie zachęcamy do poznania szczegółów poprzez oficjalną stronę TARR, gdzie znajduje się więcej szczegółów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ