Prawo pracy a epidemia koronawirusa - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Prawo pracy a epidemia koronawirusa

Dodano: 12.03.2020
W związku z rosnącą liczbą zarażeń koronawirusa w Polsce oraz przyjętą specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w oparciu także o wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy - nasza firma członkowska Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy opracowała biuletyn informacyjny dla pracodawców.
W biuletynie szerzej omówiono tematy dotyczące: 
- specustawy,
- pracy zdalnej,
- dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
- nieobecności w pracy usprawiedliwionej z powodu kwarantanny,
- delegacji w rejony zagrożone koronawirusem,
- dodatkowego badania kontrolnego po powrocie z delegacji,
- urlopu i niedopuszczenia do pracy,
- opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych a zakłady pracy,
- działalności informacyjnej pracodawcy, 
- wprowadzanie regulacji wewnętrznych w zakresie higieny pracy.
Zachęcamy do zapoznania się z załączony informacjami: 
PRAWO PRACY A KORONAWIRUS - BIULETYN
PRZYGOTUJ SWÓJ BIZNES NA SKUTKI KORONAWIRUSA

CZYTAJ RÓWNIEŻ