Ponowne stanowisko w sprawie KPO

Dodano: 15.05.2023
Jako Pracodawcy Pomorza i Kujaw ponownie żądamy, pilnego podjęcia wszystkich koniecznych działań umożliwiających pozyskanie i uruchomienie  funduszy  z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 
Pomimo naszego stanowiska z 18 stycznia 2023r., wzywającego do podjęcia pilnych działań w zakresie pozyskania środków z KPO, otrzymaliśmy wyłącznie ogólnikowe odpowiedzi ministerialne oraz szereg konsultacji w sprawie zmian w KPO, natomiast nie podjęto skutecznych działań faktycznych i prawnych, pozwalających na uzyskanie środków finansowych, zarówno w postaci dotacji, jak i w formie preferencyjnych pożyczek, z których można by skorzystać. 
Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, że trwająca niepewność oraz perspektywa ewentualnej utraty wsparcia, prowadzi do degradacji polskiej pozycji gospodarczej na tle innych państw Unii Europejskiej, a także powoduje narastanie dystansu między konkurencyjnością firm z Polski i z krajów korzystających ze środków na odbudowę.
Ponownie informujemy, że w wyniku radykalnego spadku inwestycji, przy jednoczesnym wzroście cen energii i wysokiej inflacji, pojawiają się bardzo poważne problemy gospodarcze. Ich nieuchronnym skutkiem będzie nie tylko fala zwolnień pracowników i upadłości firm, ale również ograniczenie wpływów budżetowych. Wobec coraz wyższej inflacji bazowej trudno prognozować, kiedy wrócimy na ścieżkę szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. 
Pozbawieni środków z KPO polscy przedsiębiorcy, w tym skupieni w naszym związku, pomimo swojej niezwykłej żywotności, woli przetrwania i kreatywności, tracą dystans do swoich konkurentów z zagranicy i to nie tylko do tych zachodnich, ale nawet do czeskich, słowackich rumuńskich, bułgarskich czy z krajów bałtyckich, z którymi z powodzeniem do tej pory konkurowali. 
Oczekujemy na  pilne i skuteczne działania na rzecz pozyskania, tak bardzo potrzebnych nam wszystkim, środków finansowych i uruchomienie stosownych funduszy  z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ