Na zakończenie roku podsumowujemy 30 lat działania! - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Na zakończenie roku podsumowujemy 30 lat działania!

Dodano: 29.12.2022
Ten rok był pełen wyzwań. Polscy przedsiębiorcy są jednak dobrze przygotowani do prowadzenia biznesu w trudnych warunkach. Przypomina o tym historia 30-letniej działalności naszej organizacji. Możemy śmiało stwierdzić, że osiągnęliśmy dojrzałość, rozwijając się wraz z polskim biznesem w wolnorynkowej rzeczywistości. Dziękujemy za każde wyzwanie, które stanęło na drodze związku pracodawców. To była zawsze motywacja do rozwoju. Dziś jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy społeczność otwartą na wdrażanie innowacji i zaangażowaną społecznie. 

MEDIACJA

Przypomnijmy sobie 1992 rok. Wielu przedsiębiorców stawiało wówczas pierwsze samodzielne kroki, doceniając wolność gospodarczą. Komunizm został zastąpiony przez wolnorynkowy kapitalizm, co miało swoją cenę. Przedłużała się recesja. Chaos, strajki, wszechobecne niezadowolenie – to była polska codzienność. Przyszedł czas, aby odrobić trudną lekcję z transformacji. Potrzebni byli mediatorzy w rozmowach ze związkami zawodowymi. Powstało wiele organizacji zrzeszających firmy, w tym Bydgoski Związek Pracodawców. Tak, to my!

DIALOG SPOŁECZNY

Nasz związek rozwija się wraz z przedsiębiorcami. W gospodarce od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wzrasta sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które są elastyczne, ale potrzebują wsparcia. Dla rozwoju biznesu ważne są takie czynniki, jak dobre otoczenie prawne, czy klimat inwestycyjny. I tu potrzebny jest dialog! Dlatego od 30 lat przypominamy administracji, że biznes potrzebuje stabilnego i przewidywalnego państwa.

szkolenia i doradztwo

Od transformacji gospodarczej, a później od wejścia Polski do Unii Europejskiej, pomagamy  firmom rozwijać konkurencyjność i poruszać się na wspólnym rynku. Przygotowaliśmy się do tego zadania bardzo rzetelnie. Rozwinęliśmy  kompetencje naszej kadry i  czerpaliśmy z dobrych praktyk innych instytucji w Krajowym Systemie Usług. To był intensywny czas wymiany informacji i przygotowywania strategii. Od 30 lat szkolimy i doradzamy. Pomagamy w zrozumieniu unijnego prawa, wykorzystaniu  funduszy unijnych, w zarządzaniu i  wdrażaniu innowacji.

kontakty biznesowe

Dziś widzimy nazwę „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”, a za nią stoi grupa rozwojowych regionalnych przedsiębiorstw, które zapewniają wiele stabilnych miejsc pracy. Od 30 lat integrujemy firmy członkowskie, po to by ze sobą współpracowały i dzieliły się doświadczeniem. Wydarzenia integracyjne, networking, sieci współpracy – tak działamy na co dzień. I daje to dobre rezultaty! Dzięki temu zawiązało się sporo kontraktów, a zbudowane relacje procentują w grupach zakupowych.

INNOWACJE

Jeszcze kilka lat temu większość firm konkurowała tanią siłą roboczą i naśladowała technologie. My pokazujemy, że jest lepsza, bardziej efektywna droga. Innowacyjna! Ale do tego potrzebni są naukowcy. Dlatego  od wielu lat pomagamy biznesowi w nawiązaniu i rozwijaniu współpracy z nauką. Wdrożyliśmy w regionie kujawsko-pomorskim  program Voucher Badawczy. Pomagamy rozwijać się klastrom. To u nas ciągle trwają rozmowy o nowych technologiach, wynalazkach i cyfryzacji. Nie przez przypadek nasza organizacja ma status ośrodka innowacji w skali kraju. To właśnie z nami przedsiębiorcy wprowadzają zmiany i opracowują nowe produkty. Od momentu akcesji do UE zdobyliśmy już kilkaset milionów złotych na rozwój innowacyjnego biznesu! 

odpowiedzialny biznes

Od początku działalności promowaliśmy etykę w biznesie. Dzisiaj przypominamy przedsiębiorcom, że niezależnie od trudności trzeba być odpowiedzialnym i ekologicznym. To duże wyzwanie, bo niestety mamy inflację, kryzys energetyczny i wojnę. W tym trudnym czasie wierzymy w lepsze jutro dla przedsiębiorców, bo zapewni je ich kreatywność i wytrwałość. A my będziemy towarzyszyć z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu!

CZYTAJ RÓWNIEŻ