Koronawirus - co z gospodarką? cz. II - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Koronawirus - co z gospodarką? cz. II

Dodano: 16.03.2020
Kontynuujemy prezentację informacji przydatnych dla regionalnych firm w sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
- Jako organizacja członkowska Pracodawców RP korzystamy z profesjonalnej wiedzy ekspertów, którzy na bieżąco opracowują pakiet informacyjny związany z koronawirusem nt. praw i obowiązków pracodawcy, należności podatkowych i ZUS, problemów pracowników, czy zaleceń medycznych. 
Zapraszamy do korzystania z zakładki „KORONAWIRUS” w serwisie www.pracodawcyrp.pl.
- Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża działania wspierające dla przedsiębiorców, których dotkną zawirowania rynkowe związane z koronawirusem SARS-CoV-2.
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje bardzo konkurencyjne pożyczki obrotowe. Jest też gotowy, by elastycznie, traktując każdy przypadek indywidualnie, w porozumieniu z klientem korygować harmonogram spłat. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych będzie przedłużał ważność udzielanych przedsiębiorcom poręczeń, jeśli banki zdecydują się wydłużyć okres kredytowania lub czasowo zawiesić spłaty wobec ich klientów. Exea Data Center (w strukturze Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego) oferuje pomoc przedsiębiorcom – od utrzymania firmowych systemów informatycznych, poprzez zabezpieczenie danych, po stworzone na miarę narzędzia do pracy zdalnej.
MetropoliaBydgoska.PL ogłosiła, że całkowicie BEZPŁATNIE zamieści informacje prasowe, bannery reklamowe i grafiki informujące o działaniach prowadzonych w związku z epidemią – komunikaty, ostrzeżenia czy porady pracowników specjalizujących się w danej tematyce. Zachęca do publikacji nie tylko materiałów tekstowych, ale również grafik i filmów. Mogą one pojawiać się zarówno na naszym portalu, jak i na profilach w mediach społecznościowych. Kontakt w celu publikacji zdrowie@metropoliabydgoska.pl.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: IZ RPO), ogłosiła stanowisko istotne dla realizacji projektów unijnych. jeśli beneficjent podejmie decyzję, że z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem, dana forma wsparcia projektowego się nie odbędzie, a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione, IZ RPO stoi na stanowisku, że taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej. Będą akceptowane koszty związane z działaniami projektowymi pod warunkiem zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 13.03.2020r., udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków, przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia. W przypadku powstawania opóźnień w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR związanych np. z odwoływaniem targów i wystaw, problemami z wykonawcami poprzez ich zejście z placu budowy, brakiem dostaw towarów z rynków zagranicznych, które będą skutkować koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu, a także w innych jednostkowych sytuacjach IZ RPO będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła stanowisko dotyczące projektów w zakresie internacjonalizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Poinformowała, że w przypadku odwołania przez organizatora lub zmiany daty wydarzenia, które znajduje się w projekcie można wprowadzić odpowiednią zmianę w umowie o dofinansowanie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ