Kolejny nabór w ramach "Ścieżki SMART" - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Kolejny nabór w ramach "Ścieżki SMART"

Dodano: 20.06.2023
Informujemy o kolejnej edycji naboru w ramach „Ścieżki SMART” w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).Rządowe agencje - PARP (dla MŚP) i NCBiR (dla dużych) ogłosiły, że już 6 lipca br. ruszy kolejny nabór do „Ścieżki SMART”. Tym razem nabór będzie przeznaczony dla projektów na rzecz dostępności, czyli zaspokajania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do takich osób można zaliczyć m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi/ intelektualnymi, ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD), osoby starsze, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, osoby o nietypowym wzroście, osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem/ towarem, osoby chore na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).
Wnioski będzie można składać do 30 października br.  Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy przy tego typu projektach. Zapraszamy do kontaktu: 
 
Radosław Ostrówka
693 565 690
 
ostrowka@pracodawcy.info.pl

Grażyna Popielewska
605 900 626
 
popielewska@pracodawcy.info.pl

Lech Światły
661 528 009

swiatly@pracodawcy.info.pl
Szansę na dotacje w ramach Ścieżki Smart FENG będą miały projekty: - zawierające realizację prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R), - planujące wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji). To obowiązkowe moduły każdego projektu w Ścieżce Smart, przy czym duże firmy muszą obowiązkowo realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać co najmniej jeden z powyższych modułów. Bardzo ważne jest to, że w Ścieżce Smart w ramach jednego wniosku o dotację przedsiębiorca będzie mógł sfinansować dodatkowe działania i inwestycje niezbędne dla rozwoju firmy. To nowe kompleksowe podejście oparte na modułach do wyboru, do których dostęp ma każda firma startująca w Ścieżce Smart. W pierwszym naborze wnioskodawcy wybierali najczęściej moduł B+R i moduł dotyczący wdrażania innowacji. 
Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to: 
- prace B+R (na przykład testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów),
- wdrożenie innowacji (na przykład inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej),
- infrastruktura B+R (na przykład zakup wyposażenia laboratorium),
- cyfryzacja (na przykład zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
- zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii,
- kompetencje (szkolenia dla pracowników),
- internacjonalizacja (na przykład wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny). 
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania. Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć.  Szczegółowe informacje na temat Ścieżki Smart dla MŚP dostępne są na stronie: www.parp.gov.pl Szczegółowe informacje na temat Ścieżki Smart dla dużych firm dostępne są na stronie: www.gov.pl   

CZYTAJ RÓWNIEŻ