Gala konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020 - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Gala konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020

Dodano: 30.06.2021
Kapituła konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw” już po raz dwudziesty oceniła zgłoszonych kandydatów w oparciu o kryteria, które pozwalają wyłonić najlepszych pracodawców, kierujących się dobrymi praktykami i  etyką w relacjach z pracownikami oraz partnerami gospodarczymi, a jednocześnie osiągającymi sukcesy ekonomiczne.
W konkursie warunkiem dostępu  była nominacja kandydującej firmy dokonana przez otoczenie gospodarcze, do którego należą:  zarząd i członkowie Pracodawców Pomorza i Kujaw,  przedstawiciele środowisk pracodawców i przedsiębiorców niebędących członkami Pracodawców Pomorza i Kujaw, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele środowiska naukowego. Na podstawie formularzy informacyjnych zgłoszonych przez nominowane firmy kapituła konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020” (składająca się z przedstawicieli administracji, nauki i instytucji otoczenia biznesu) przyznała przedsiębiorcom nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: Mikro i Mały Przedsiębiorca, Średni i Duży Przedsiębiorca oraz Innowacyjna Firma. Mając na uwadze zaangażowanie pracodawców w walkę ze skutkami pandemii COVID 19, przyznała też specjalne wyróżnienia.
Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw podsumował konkurs, gratulując laureatom - Od wielu lat nagradzamy przedsiębiorców w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw”. Doceniamy ich zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy, a także w działalność innowacyjną i prospołeczną. Nigdy ten wybór nie był tak trudny, jak w tym roku. Do udziału w konkursie nominowaliśmy 130 przedsiębiorców, którzy otrzymali zaproszenie do prezentacji wyników swojej działalności za 2020 rok. Wiemy wszyscy, że był to czas wielu wyzwań, bo koronakryzys mocno wpłynął na kondycję biznesu. Tym bardziej dziękuję kandydatom, którzy poddali się ocenie kapituły. I chociaż nie wszyscy z nich będą mogli odebrać dziś nagrodę, chciałbym zaznaczyć, że udział w konkursie świadczy już o wysokich standardach współpracy z pracownikami i otoczeniem gospodarczym. W imieniu Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw serdecznie gratuluję  dzisiejszym  laureatom, życząc kolejnych rozwojowych inicjatyw.
Kategoria konkursowa - Mikro i Mały Przedsiębiorca
Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020”
 w kategorii Mikro i Mały Przedsiębiorca za  wprowadzanie nowych usług w obszarze technologii cyfrowych oraz rozwój warunków pracy i wsparcia dla pracowników  otrzymała EXIMO PROJECT sp. z o.o.
Wyróżnienie
 w kategorii Mikro i Mały Przedsiębiorca za zrealizowanie inwestycji wprowadzającej na rynek innowacyjne usługi eventowe oraz gwarantującej rewitalizację historycznego obiektu poprzemysłowego – Fabryki Lloyda otrzymała Les Higiena sp. z o.o.
Kategoria konkursowa - Średni i Duży Przedsiębiorca
Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020” w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca  za skuteczne wykorzystywanie potencjału technologii cyfrowych skutkujące organizacją nowoczesnych miejsc pracy opartych o rozwój zawodowy i przyjazne środowisko pracy  otrzymała Atos Poland Global Services sp. z o.o.
Wyróżnienie
 w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca   za cyfryzację fabryki oraz równoległą dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i podnoszenie kwalifikacji pracowników otrzymała Tyco Electronics Polska sp. z o.o.
Wyróżnienie
 w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca za wdrożenie nowoczesnych linii produkcyjnych mebli tapicerowanych skutkujące utworzeniem nowych miejsc pracy otrzymała GABI-BIS spółka sp. z o.o.  sp. k. 
Kategoria konkursowa Innowacyjna Firma
Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020” w kategorii Innowacyjna Firma  za unikatową realizację prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie genetyki i wirusologii gwarantującą specjalistyczne miejsca pracy otrzymał  Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o.
Wyróżnienie
 w kategorii  Innowacyjna Firma  za opracowanie i wdrożenie do produkcji falowników do zastosowania w instalacjach odnawialnych źródeł energii otrzymała firma Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o.
W
yróżnienie w kategorii  Innowacyjna Firma  za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z ideą ochrony środowiska skutkujących zgłoszeniem wynalazków w dziedzinie saun i basenów otrzymała firma AS PRODUKT Sebastian Pasturek.
Wyróżnienia specjalne w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020”
Kapituła postanowiła przyznać specjalne nagrody poza kategoriami konkursu, doceniając w ten sposób kandydatów, którzy wykazali się szczególną inicjatywą w walce z pandemią COVID 19 i jej skutkami społeczno-gospodarczymi.
Wyróżnienie specjalne „Firma Społecznie Zaangażowana w dobie pandemii” za organizacyjne i finansowe zaangażowanie w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  oraz wsparcie lokalnego biznesu w koronakryzysie otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud sp. z o.o. sp k.
Wyróżnienie specjalne „Firma Społecznie Zaangażowana w dobie pandemii” za społeczne wsparcie informacyjne dotyczące praw pacjenta, organizacji pracy oraz zasad pomocy publicznej w koronakryzysie skierowane do  mieszkańców i firm regionu kujawsko-pomorskiego otrzymała  Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k.
Wyróżnienie specjalne „Firma Społecznie Zaangażowana w dobie pandemii” za dynamiczną  i elastyczną współpracę ze służbami publicznymi i przedsiębiorcami dotyczącą diagnostyki wirusa SARS-CoV-2, która znacząco pomaga w walce z pandemią COVID 19 otrzymał  Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy!

CZYTAJ RÓWNIEŻ