Dofinansowanie szkoleń i doradztwa w projekcie PARP "Kompetencje dla sektorów"

Dodano: 12.11.2021
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór firm do projektu „Kompetencje dla sektorów”. Oferuje tu dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. 
Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie  wybranych branżach: 
budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstyliówopieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności. Dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.
Aplikowanie o wsparcie jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dofinansowanie usług rozwojowych przewidywane jest do 80%. Więcej informacji, a także tematyka usług, które mogą być dofinansowane można poznać na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#dokumenty
  
 
W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów. 

Proponowane przez Pracodawców Pomorza i Kujaw usługi rozwojowe
 (szkolenia i doradztwo) mogą zostać zakupione ze środków z uzyskanego dofinansowania w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów”.  Nasza organizacja jest akredytowana w Bazie Usług Rozwojowych.  
Zapraszamy do kontaktu!
SZKOLENIA:
Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator ds. Szkolenia

+ 48 661 528 001
szkolenia@pracodawcy.info.pl
DORADZTWO:
Lech Światły
Zastępca Dyrektora Biura

+48 661 528 009
swiatly@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ