Akademia Menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji

Dodano: 09.05.2022
Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pt. ”Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Oferowane jest tu wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.   
Przyznane dofinansowanie można przeznaczyć wyłącznie na usługi doradcze i szkoleniowe
 z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:
- zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową,

- określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,

- skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.
O refundację kosztów usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych ubiegać się mogą:
- właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
- pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,

- pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.


Dofinansowanie może wynosić do 80% wartości projektu, to oznacza, że wkład własny przedsiębiorstwa to co najmniej 20%
Projekt realizowany jest poprzez tzw. Operatorów, którzy przyjmują i oceniają wnioski od przedsiębiorców, a także udzielają dofinansowania.
Przypominamy, że „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jest podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Dlatego możemy świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze w ramach pozyskanego dofinansowania „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: Lech Światły - tel. 661528009, e-mail
pk@pracodawcy.info.pl
Do realizacji projektu PARP wybrała 6 Operatorów. Są to:
 1. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/menadzer-4-0/
2. 
SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o.
https://smgkrc.com/projekty-unijne/akademia-kompetencji-menadzerskich-w-zakresie-transformacji-cyfrowej-mmsp

3. Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa
https://hrp.com.pl/projekty/akademia-transformacji-cyfrowej-mmsp/   
4. Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o                            
https://www.cezs.eu/
5. 
Certes Sp. z o.o.                                                                                   -   https://szkolenia.certes.pl/dofinansowania/menadzer-4-0/
6. Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o                                                        
https://orkk-am.pl/
Każdy z wyżej wymienionych Operatorów może działać na terenie całego kraju. Oznacza to, że firmy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą aplikować u dowolnego Operatora. Każdy z Operatorów ogłasza indywidualnie nabory wniosków o dofinansowanie. 
Chociaż regulaminy naborów poszczególnych Operatorów są do siebie zbliżone
, to jednak różnią się w szczegółach. Takie różnice występują między innymi w maksymalnej wartości projektów w zależności od wielkości firmy. Przykładowo mikroprzedsiębiorca, zgłaszając się do Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej może liczyć na dofinansowanie projektu o wartości nie większej niż 20 431,25 zł (tylko jedna osoba może brać udział w projekcie). Z kolei zgłaszając się do Certes Sp. z o.o., projekt może już być o wartości 67 500,00 zł (maksymalnie 3 osoby mogą brać udział w projekcie). 

CZYTAJ RÓWNIEŻ