Pomoc dla Ukrainy

Dodano: 12.04.2022
Świat z przerażeniem obserwuje inwazję militarną Rosji na Ukrainę. Wyrażamy solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wielu z nich współpracuje z polskimi firmami i uczestniczy w naszej społeczności. To nasi partnerzy, którzy - tak jak my - cenią demokrację, wolność i rozwój!
Wiele organizacji solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy. Wielu z nich szuka schronienia, a później zapewne miejsca do życia i pracy w Polsce. Wiemy, że resort zdrowia realizuje już plan pomocy medycznej i humanitarnej dla Ukrainy. W tym trudnym czasie również możemy włączyć się w działania wspierające lub przekazać potrzebującym ważne informacje. Poniżej prezentujemy znane nam kontakty regionalne i krajowe  (aktualizacja 12.04.2022)
PRACODAWCY RP 
Pracodawcy RP organizują akcję humanitarną mającą na celu zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym. Pośredniczą też w organizacji miejsc pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy.  Wszystkich, którzy chcą się przyłączyć – zapraszają do kontaktu pod adresem mailowym: 
pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl.
Działa już 
INFOLINIA: +48 730 250 670 (obsługa w jęz. polskim i ukraińskim), która jest dostępna dla potrzebujących obywateli Ukrainy 24/7, aby otrzymać niezbędne informacje.   
Pracodawcy RP uruchomili zbiórkę środków pod hasłem 
#PracodawcyRPdlaUkrainyWpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto:PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności na pomoc dla poszkodowanych w Ukrainie oraz dla obywateli Ukrainy w Polsce.
Pracodawcy RP we współpracy z Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radą Biznesu oraz Pulsem Biznesu - pod szyldem Fundacji Siepomaga - realizują dodatkową zbiórkę, by móc zebrać środki w formie funduszu pomocy ofiarom wojny. Tu więcej informacji: https://www.siepomaga.pl/przedsiebiorcy-ukrainie.  Jest ona prowadzona przez Fundację Siepomaga, która jako Organizacja Pożytku Publicznego może szybko finansowo wesprzeć organizacje pomocowe działające na rzecz wsparcia Ukrainy. 
Wolne miejsca pracy (szczególnie dla kobiet, gdyż obecnie z Ukrainy do Polski przybywają głównie kobiety z dziećmi) można zgłaszać do pani Kingi Marczak tel. +48 574 240 390, e-mail: kinga.marczak@pracodawcyrp.pl.
MIASTO BYDGOSZCZ 
Można 
zaoferować swoją pomoc uchodźcom, wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy, link TUTAJ. Mieszkańcy Bydgoszczy mogą zaoferować pomoc m.in. dot. zakwaterowania, mogą zgłaszać się także tłumacze, psychologowie władający językiem ukraińskim. Potrzeby są na bieżąco aktualizowane dlatego warto zgłaszać się z każdą inicjatywą. W formularzu wystarczy wskazać formę pomocy, może to być pomoc: rzeczowa, finansowa, lokalowa, tłumaczenia, pomoc prawna i medyczna, transport, edukacja i inne. W razie dodatkowych pytań funkcjonuje specjalny adres e-mail: ukraina@um.bydgoszcz.pl.
Link do informacji - 
https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-pomaga-ukrainie/

Podajemy też link do obywatelskiej inicjatywy: https://www.facebook.com/BydgoszczPomagaUkrainie
 - to akcja mieszkańców Bydgoszczy. Tu przekazywane są najpilniejsze i najważniejsze informacje dotyczące pomocy. Zostały tam stworzone grupy tematyczne, gdzie każdy może zgłosić chęć konkretnej pomocy lub poinformować czego potrzebuje. Grupę dotyczącą wyżywienia administruje członek Pracodawców Pomorza i Kujaw - Karolina Andryszak, właścicielka Farfalla. Zbiera wpłaty z dopiskiem #5dlaUkrainy na konto P.W. Ekonomista Karolina Andryszak: 95 1140 2004 0000 3002 3997 8108.  Z uzyskanych środków kupuje i przekazuje w odpowiednie miejsce żywność. Wraz z Fundacja Emic i ich wolontariuszami zaspokaja choć część potrzeb żywieniowych rodzin z Ukrainy.

Informujemy, że nasze firmy członkowskie prowadzą na terenie Bydgoszczy zbiórki odzieży i żywności:
- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZRZESZENI",
- Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
MIASTO TORUŃ
Można zaoferować pomoc w tłumaczeniach przy załatwianiu codziennych spraw; pomoc prawna; zatrudnienie; czasowe udostępnienie mieszkania itp. Urząd Miasta Torunia we współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu prowadzi bazę kontaktową.  Wystarczy przesłać e-mail na adres: torunukrainie@um.torun.pl i podać w nim następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, zakres możliwej pomocy woluntarystycznej.

Link do informacji: https://torun.pl/pl/torun-ukrainie-0
INNE ZBIÓRKI CHARYTATYWNE
Polski Czerwony Krzyż: to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż pod hasłem #napomocUkrainie prosi o wpłaty na konto organizacji z dopiskiem Ukraina. Organizacja wyjaśnia, że w pierwszej kolejności zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Link do strony organizacji 
TUTAJ.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: PCPM udziela pomocy ofiarom wojny na miejscu, na Ukrainie. Niezbędne są zestawy higieniczne, generatory, latarki, powerbanki i kuchenki turystyczne. Zakup tego sprzętu możliwy jest na miejscu. Jak najszybciej potrzebne są jednak pieniądze. Fundacja uruchomiła specjalną stronę internetową, przez którą można w łatwy sposób przekazać wsparcie potrzebującym. To 
WWW.pcpm.org.pl/ukraina można wpłacać online lub przelać dowolna kwotę na kontro PCPM: mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy. Link do strony organizacji TUTAJ.

Fundacja EMIC
, której misją jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce, organizuje szeroką akcję pomocową dla Ukrainy. Darowizny można przekazywać on-line lub  przelewając na konto: : 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972. Link do strony organizacji TUTAJ. 

Nasza firma członkowska MAT BUD Materiały Budowlane wspiera organizacyjnie zbiórkę Fundacji Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem:
https://matbud-torun.pl/pomoc-humanitarna-na-rzecz-ofiar-wojny/

Nasza firma członkowska Fundacja Pro Omnis uruchomiła sprzedaż cegiełek na wsparcie w wyżywieniu obywateli Ukrainy. Więcej na: https://sklepik.proomnis.org.pl/  

Nasza firma członkowska Podnosniki.pl prowadzi zbiórkę środków - w ramach akcji „Pomocne Podnosniki.pl” - na zakup materiałów medycznych oraz żywności dla ludności ukraińskiej.
INNA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Nasza firma członkowska VIA VOX GROUP
 prowadzi zbiórkę produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Doradza w sprawie relokacji i legalizacji w Polsce:
- uzyskanie wizy
- sposoby przekroczenia granicy
- poszukiwanie pracy

- konsultacje w sprawie aranżacji dzieci w przedszkolach i szkołach.
 
 
Bezpłatna infolinia:
+48539010763

+48222671030
https://www.pomocdlaukraincow.pl/
 

Nasza firma członkowska BANK POCZTOWY
 wprowadziła udogodnienia dla obywateli Ukrainy :
-zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku do 28.02.2023,

-zwrot opłaty za użytkowanie kart, zwolnienie z opłaty do 28.02.2023,

-zwolnienie z opłaty za przekaz SWIFT.

Bank upraszcza proces identyfikacji w oparciu wyłącznie o paszport.
 Dodatkowo uruchomił infolinię w języku ukraińskim, tel. 52 328 0797 (українська мова)
Oferta Banku Pocztowego w j. ukraińskim:  
https://www.pocztowy.pl/ua

Nasza firma członkowska Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego oferuje uchodźcom z Ukrainy bezpłatny kurs języka polskiego:
https://www.bzdz.pl/kursy-zawodowe-i-szkolenia-specjalistyczne-dla-obywateli-ukrainy/

Nasza firma członkowska Wyższa Szkoła Gospodarki od wielu lat uczy i zatrudnia obywateli Ukrainy. Wspólnie z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy zachęca do zgłoszenia pomocy osobom dotkniętym kryzysem wojennym:
- udostępnienie lokali mieszkalnych - deklaracje na adres mailowy: 
kwatera.ukraina@byd.pl  lub telefonicznie pod nr 52 567 00 47, 
- wpłaty na konto Fundacji Gaudeamus (status OPP):

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1600 1185 0004 0807 2563 2040
 z dopiskiem „DAROWIZNA - POMOC UKRAINIE”.
Ponadto WSG w ramach specjalnego programu dla uchodźców powołała 
Akademickie Centrum Adaptacyjne (ACA), jako międzywydziałową jednostkę akademicką koordynującą programy przyjmowania na studia i prowadzenia kształcenia o charakterze pomostowym dla studentów z Ukrainy zagrożonych kryzysem wojennym.
https://wsg.byd.pl/akademickie-centrum-adaptacyjne.2796.html

Nasza firma członkowska LPKiW Myślęcinek oferuje zorganizowanym grupom uchodźców z Ukrainy bezpłatne wejściówki do bydgoskiego ZOO i Zaginionego Świata (minimum 10 osób):
https://myslecinek.pl/aktualnosci/myslecinek-z-ukraina

Niezbędne informacje na temat zasad legalizacji pobytu i podjęcia pracy w Polsce
:

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze przygotowało informator dotyczący pierwszego kontaktu i rejestracji, zatrudnienia uchodźców z Ukrainy i zakładania przez nich działalności gospodarczej. Można tu znaleźć m.in. skrót wiedzy o przepisach Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
.
https://rog.kujawsko-pomorskie.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-pomoc-praca-firma

Infolinia Urzędu do spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75

Pomoc dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina


Dodatkowe infolinie uruchomione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
:
Infolinie dla cudzoziemców/język ukraiński i rosyjski:

+48 52 349 74 61

+48 52 349 78 02

Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00.

Infolinia/język polski:
+48 52 587 27 71
Infolinia czynna 24h na dobę.

Pomoc prawna w języku ukraińskim
 
Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński:
Tel. 792 588 810 lub 667467150
mail: 
biuro@kpdu.pl

 
Fundacja EMIC www.emic.com.pl
Tel. 507412653 w godz. 8-16
Tel. 506681307 w godz. 15-21

Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała wsparcie w formie 
nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy
Dane kontaktowe do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy pozostających w gotowości do świadczenia wsparcia:

Adw. Michał Bukowiński – tel. 608 553 337; e-mail: 
mbukowinski@op.pl 
Adw. Katarzyna Kulik-Frasz – tel. 609 768 739, e-mail: 
adw.kulikfrasz@gmail.com 
Adw. Aleksander Domek – rel. 794 326 888, e-mail: 
adwokat.domek@gmail.com 
Adw. Zofia Bittner-Wirwicka – tel. 668 300 037, e-mail: 
bittner.zofia@wp.pl 
Adw. Ewa Czerska – tel. 604 181 020, e-mail: 
ewa.czerska@adwokatura.pl 
Adw. Izabela Kosierb – tel. 692 934 321, e-mail: 
kontakt@izbabelakosierb.pl 
Adw. Paweł Szatkowski – tel. 509 199 613, e-mail: 
pszatkowski@sziw.pl 
Adw. Alicja Jarzemska – tel. 601 643 331, e-mail: 
kontakt.bspp@gmail.com 
Adw. Jarosław Wyrębski - tel. 605 268 431, e-mail: 
j.wyrebski@adwokat-adwokat.pl 
Adw. Karolina Wilamowska – tel. 796 982 421, e-mail: 
karolina.wilamowska@wasp.com.pl

Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora
 
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 
+48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski)
  
e-mail: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl
 
www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uruchomił infolinię pod numerem:
 797 150 585.
 
Informacje dotyczące ofert pracy można także uzyskać pod adresem: posrednictwo@wup.torun.pl

Oferty pracy dla cudzoziemców można zgłaszać elektronicznie:

PUP w Toruniu: oto@praca.gov.pl
  PUP Bydgoszcz: obsluga-pracodawcow@pup.bydgoszcz.pl 

Ponadto każdy pracodawca, który chce zatrudnić obywateli Ukrainy może zgłosić się przez stronę
:
www.pomagamukrainie.gov.pl
 

CZYTAJ RÓWNIEŻ