Zapytanie ofertowe "Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw"

''Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego (nr Projektu POKL.05.05.02-00-198/12) serdecznie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu reklamy na banerach internetowych, zakupu artykułów sponsorowanych w internecie, zakupu powierzchni prasowej na artykuły sponsorowane, zakupu pakietu reklamy w internecie oraz zakupu ogłoszeń prasowych. Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego należy złożyć wraz z oświadczeniem w siedzibie Zamawiającego, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz sekretariat (2 piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2014r. do godz. 16.00.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia