Zapytanie ofertowe "Strategie innowacji"

17.10.2014
„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Strategie innowacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności (nr Projektu WND-POKL.02.01.02-00-057/14) serdecznie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych i szkoleniowych  w zakresie pogłębionej analizy potrzeb pracowników  6 MMSP w zakresie budowy strategii rozwoju firmy, przeprowadzenia warsztatów strategicznych, wykonania usług doradczych w zakresie opracowania strategii rozwoju innowacyjnego oraz przeprowadzenia coachingu da kadry zarządzającej związanego z procesem wdrożenia opracowanych strategii rozwoju.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu. Wymagane oświadczenia: załącznik nr 2 i załącznik nr 3.

Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz sekretariat (2 piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r.  do godz. 16.00.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia