Zapytanie ofertowe "Fundusze szkoleniowe w MŚP"

14.01.2014

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Fundusze szkoleniowe w MŚP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności (nr Projektu WND-POKL.02.01.02-00-006/13) serdecznie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych, tworzenia planów szkoleniowych i regulaminów Funduszy Szkoleniowych oraz mentoringu dla kadry zarządzającej w zakresie tworzenia planów szkoleniowych.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu.

Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz sekretariat (2 piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2014r.  do godz. 16.00.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia