Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi telekomunikacyjnej i dostęp do internetu w ramach tzw. rozeznania rynku 27.09.2016

Szanowni Państwo,

 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców kieruje zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi telekomunikacyjnej oraz dostęp do internetu, które realizowane jest w ramach tzw. rozeznania rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest  zapytaniem w ramach tzw. zasady konkurencyjności, ani ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014r.  Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegóły dotyczące zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi telekomunikacyjnej oraz dostęp do internetu przesyłam w załączeniu.

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  prosi o skierowanie oferty wraz z podpisem osoby odpowiadającej na ofertę (wraz z podaniem danych kontaktowych) do dnia 03.10.2016r. do godz. 16:00 osobiście lub pocztą na adres: ‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców, Biuro Mennica 6, 85-122 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej na adres biuro@pracodawcy.info.pl.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia