Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.
Jerzy Mączko
ul Mickiewicza 22a
Żnin
Dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Celem nadrzędnym zakładu jest świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków w sposób zapewniający spełnienie wymagań i oczekiwań odbiorców, poprzez zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem a także dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia