RenCraft Sp. z o.o.
Przemysław Kowalski
Jagiellońska 94c
Bydgoszcz
Naprawa i konserwacja

PRODUKTY: Firma oferuje wysokiej jakości innowacyjne technologie wykorzystujące energię biomasy i słońca, mi.in. kotłownie, kolektory słoneczne, solarne suszarnie biomasy i inne; niektóre produkty oferowane są na zasadzie wyłącznej reprezentacji na rynek polski (HDG Bavaria GmbH, LIN-KA A/S, CONA GmbH etc);

USŁUGI: Do podstawowych usług oferowanych przez firmę należą;

- generalne wykonastwo instalacji technologicznych odnawialnych źródeł energii

- obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna dla dostarczanych technologii, w tym infolinia 24h

- terminowe umowy serwisowo - eksploatacyjne ww.obiektów

- dostawy paliw biomasowych

WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ: Bazując na swoich zasobach i doświadczeniu, firma wdraża ofertę sprzedaży ciepła do obiektów odbiorcy. Dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii oraz różnicy w cenie energii pierwotnej Z Biomasy i nośników kopalnych, możliwe jest zaoferowanie atrakcyjnej ceny ciepła.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia