Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "CORIMP" Sp. z o.o.
Jacek Fifielski
Wojska Polskiego 65
Bydgoszcz
Dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Zakres działania firmy CORIMP"

-gospodarka odpadami

-recykling

-recykling gruzu

-niszczenie dokumentacji

-oczyszczanie i odśnieżanie

-usługowe ważenie.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia