Seminarium WSPARCIE DLA INNOWACJI W FIRMACH, 15.10.2015 r.