Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw 28.05.2015 r.