Konferencja: Źródła finansowania działalności gospodarczej