Seminarium 'Wsparcie na rozwój mikroprzedsiębiorstw'