Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi telekomunikacyjnej i dostęp do internetu w ramach tzw. rozeznania rynku 27.09.2016