Rozmowy o biznesie w nowej formule, w siedzibie firmy Genderka Sp. z o.o., 20.09.2016 r.