Jak być odpowiedzialnym społecznie poprzez ekologię? - relacja z Rozmów o biznesie 14.03.2019