A. Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników: 19.02.2019