Doradztwo i informacja

Pracodawcy Pomorza i Kujaw oferują szerokie wsparcie przedsiębiorcom i osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach usług informacyjnych i doradczych.

 Wysoką jakość informacji i doradztwa potwierdza Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Oferta Punktu Konsultacyjnego

Informacja odpowiadająca na najważniejsze problemy w zakładaniu i prowadzeniu firmy:
•    wszelkie administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym informacja o zakładaniu firmy krok po kroku, przepisach podatkowych, zamówieniach publicznych, wymaganiach ochrony środowiska, ochronie konkurencji
•    dostępne dotacje na powstanie i rozwój firmy oraz inne źródła finansowania (m.in. oferta kredytowa, poręczenia i pożyczki, leasing),
•    zasady sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie zwrotne,
•    rozwój zasobów ludzkich,
•    wykorzystanie technologii informacyjnych,
•    inne informacje przydatne rozwojowi firmy, w tym specjalistyczna oferta Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw np. dofinansowane szkolenia, pomoc w transferze technologii, pożyczka lub poręczenie kredytu.

Doradztwo ogólne w dziedzinie finansów, marketingu, administracji i organizacji firmy:
•    przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji  lub zmiany zakresu działalności gospodarczej,
•    opracowanie   strategii marketingowych,
•    analiza struktury organizacyjnej i metod zarzadzania,
•    analiza powiązań osobowych i kapitałowych firmy,
•    zasady ochrony danych osobowych,
•    opracowanie biznes planów na potrzeby wniosku dotacyjnego, kredytu, pożyczki, leasingu,
•    sporządzanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na powstawanie i  rozwój przedsiębiorstw,
•    sporządzanie prognoz finansowych.

Usługi informacyjne są realizowane bezpłatnie dla przedsiębiorców. Pierwszeństwo w skorzystaniu z tej oferty mają firmy zrzeszone w Pracodawcach Pomorza i Kujaw. Skorzystanie z doradztwa wiąże się z odpłatnością. Szczegółową wycenę przygotowujemy na indywidualne zapytanie Klienta. Do korzystania z odpłatnych usług doradczych zapraszamy przedsiębiorców i osoby zakładające  działalność gospodarczą.

Klientów zainteresowanych  usługami informacyjnymi i doradczymi o charakterze ogólnym zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z konsultantem.

Kontakt:

Punkt Konsultacyjny

tel. 52 524 09 20 wew. 26

pk@pracodawcy.info.pl

 

Doradztwo o charakterze proinnowacyjnym:
•    przeprowadzenie audytu innowacyjności obejmującego przede wszystkim  analizę pozycji rynkowej, finansów, organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej firmy,
•    doradztwo we wdrożeniu innowacji, w tym identyfikacja technologii, pomoc w określeniu modelu biznesowego, poszukiwaniu i zawarciu umowy z dostawcą technologii, zarządzaniu własnością intelektualną.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Klientów zainteresowanych doradztwem proinnowacyjnym zapraszamy do udziału w projekcie  Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych.

 

 
Kontakt:
Lech Światły
Koordynator usługi proinnowacyjnej
e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl
tel.: +48 52 524 09 20 wew. 26
mobile: 661 528 009   

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia