Historia

 

Przypomnijmy sobie 1988 rok. Był  to nadal czas dużych napięć w zakładach pracy. Weszła też w życie Ustawa Wilczka. Wprowadziła zielone światło dla prywatnej inicjatywy. Wskazywała jasno, że: „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach”. Masowo powstawały prywatne przedsiębiorstwa. Dzięki tym firmom pracownicy zamykanych zakładów socjalistycznej gospodarki mogli znaleźć nową pracę.
Na bazie tych doświadczeń doszło do wprowadzenia ustawy o organizacjach pracodawców.  Otworzyła się możliwość konsolidacji głosu przedsiębiorców, z której
ponad 20 lat temu skorzystali założyciele naszego Związku. W 1992 roku powstał Bydgoski Związek Pracodawców. Szybko objął rolę mediatora wobec związków zawodowych. W tych trudnych czasach było to niezwykle potrzebne. Już wówczas udowodniliśmy, że dialog, a nie wzajemne oskarżenia, są drogą do rozwoju.
Naszych wspólnych sukcesów w skali ostatnich dwudziestu lat było wiele. W 1999 roku walczyliśmy o powstanie województwa kujawsko-pomorskiego. To ważne osiągnięcie organizacja uczciła zmianą nazwy na Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. W czasie tym, mimo funkcjonowania wolnego rynku, kolejne regulacje prawne i wynikające z nich koncesje oraz zezwolenia ograniczały rozwój polskiej gospodarki. Istniało wysokie bezrobocie. Rosły stawki podatkowe. Naszym wyzwaniem stało się zrzucenie wszelkich biurokratycznych balastów i współtworzenie dynamicznej gospodarki dającej szansę aktywnym ludziom. Dlatego zaangażowaliśmy się we wprowadzenie zmian niezbędnych dla konkurowania polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Przyczyniliśmy się do uchwalenia w 2004 roku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I choć nie doczekaliśmy się ponownego zaistnienia zasady „co nie jest prawnie zakazane, jest dozwolone”, to można śmiało powiedzieć, że w tamtym czasie był to przełom.
Równolegle Polska i jej przedsiębiorcy przygotowywali się do akcesji do Unii Europejskiej. Maksymalnie korzystaliśmy z możliwości niesionych przez fundusze pomocowe. Są one motorem naszej aktywności również dzisiaj. Moment zaistnienia na jednolitym rynku otworzył przedsiębiorcom drogę do rozwoju. Ci, którzy nią poszli, dzisiaj inwestują w innowacyjne rozwiązania i kooperują z partnerami w skali świata.
Europejski rynek pokazał nam nowe rozwiązania gospodarcze i społeczne. Utwierdził też naszą  organizację w przekonaniu o istocie odpowiedzialności biznesu. Związek zawsze wychodził  z założenia, że  etyka jest powinnością każdego przedsiębiorcy. Dlatego od wielu lat promuje i weryfikuje zachowanie uczciwej konkurencji oraz moralności publicznej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nagradza przedsiębiorców, którzy odznaczają się szczególnie społeczną odpowiedzialnością. To dzięki takim rozwiązaniom wzrasta zaufanie klientów i partnerów wobec firm członkowskich naszej organizacji.  
Rola biznesu w życiu społecznym jest niezwykle istotna. Związek  od dawna doskonale ją wypełnia poprzez intensywną współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami rynku pracy. Wspólnie staramy się niwelować skutki bezrobocia. Planujemy kształcenie przyszłych pracowników. Obserwujemy też efekty działania kadry naukowej w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców. Ten model współpracy osiągnęliśmy dzięki wielu latom partnerskich relacji.
Nie udało nam się uniknąć negatywnych skutków kryzysu światowego. Brak kapitału finansowego odczuliśmy dotkliwie. Dzisiaj budujemy nowy kapitał jako Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Gwarancję rozwoju widzimy w potencjale intelektualnym.  W wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach i  umiejętnościach mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia