Wdrożenie strategii innowacji

Wszyscy Beneficjencji projektu podjęli decyzję o wdrożeniu w swoich firmach opracowanych pomysłów.

Potwierdzają ten fakt decyzje organów zarządczych przedsiębiorstw złożone w Biurze Projektu. Celem usłatwienia procesu wdrożeniowego Beneficjenci ( kierownictwo firmy) objęci zostali 10 h wsparciem coachingowym mającym na celu przedstawienie metod i narzędzi sprzyjających osiągnięciu celów strategicznych i operacyjnych. Coaching strategiczny uświadomił menedżerom konieczność ciągłego weryfikowania miar powodzenia realizowanej strategii innowacyjnej i podejmowania działań korygujących w razie występowania odchyleń. Pozwolił również na utrwalenie metod indywidualnej pracy dającej ocenę poziomu zaawansowania poszczególnych procesów firmy wpływających na realizację strategii innowacji.

 

 

 

 

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia