Warsztaty strategiczne i doradztwo

Trwa realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego dla Beneficjentów projektu "Strategie innowacji".Podczas realizacji warsztatów strategicznych, w których uczestniczyła zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy przedsiębiorców uczestniczących we wsparciu w ramach projektu, uczestnicy zdobywając wiedzę i rozwijają swoje komptetencje w zakresie:

Określenia głównych wyzwań stojących przed firmą
Wskazywania obszarów rozwoju firmy
Etapów wdrażania strategii
Analizy sił hamujących i wspierających zastosowanie strategii innowacji
Mapowania celów strategicznych na cele operacyjne

W ramach projektu zaplanowano, iż w opracowywaniu strategii uczestniczyć będzie nie tylko kadra zarządzająca ale również delegowani przez nia pracownicy. Pozwoli to na kompleksowy pogląd na przedsiębiorstwo z punktu widzenia decydentów oraz pracowników niższego szczebla. Beneficjenci projektu w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestniczyć będą w 24 h warsztatów strategicznych oraz 60 h doradztwa w zakresie opracowywania strategii rozwoju innowacyjnego.

Efektem wsparcia będzie opracowana wspólnie z doradcą strategia rozwoju innowacyjnego, którą Beneficjenci w dalszym etapie realizacji projektu wdrożą w swojej firmie.

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia