Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie

Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie "STRATEGIE INNOWACJI"

 

 

 „PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OGŁASZA NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 

„STRATEGIE INNOWACJI”

 

 

O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali  i średni przedsiębiorcy (MMŚP) posiadający siedzibę w województwie kujawsko – pomorskim działający w branżach: przetwórstwo tworzyw sztucznych i powiązana z nim produkcja narzędzi, ochrona zdrowia, IT, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcja elektroniczna i elektromechaniczna, z wyłączeniem podmiotów  wskazanych w Rozdziale 6  Regulaminu przyznawania dostępnego na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl.

Realizacja Projektu  podzielona jest na 2 etapy:

I. STRATEGICZNE WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE

Wsparcie polegające na przeprowadzeniu pogłębionej analizy potrzeb 20 pracowników na stanowiskach kierowniczych z 6 MMŚP objętych wsparciem w zakresie barier kompetencyjnych w obszarze wprowadzania zmian (w formie ankietowej i rozmów z doradcą), cykl warsztatów strategicznych oraz doradztwo polegające na identyfikacji strategii innowacyjnej poprzez analizę aktualnego potencjału firmy. Wynikiem uzyskanego wsparcia będzie opracowana strategia innowacyjnego firmy, którą firma zobowiązuje się wdrożyć.

 

II. COACHING STRATEGICZNY
Doradztwo realizowane w formie coachingu ma wspomóc kadrę zarządzającą we wdrożeniu założeń strategii innowacyjnej w firmie.     
Wsparcie doradczo-szkoleniowe w ramach projektu w wymiarze 100 h na firmę stanowi pomoc de minimis i  jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2012 poz.1064 ze zm.).

Nabór  do udziału w Projekcie będzie prowadzony od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 21  listopada 2014 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od pn do pt w godz. 8.00- 16.00.

Miejscem składania formularzy zgłoszeniowych wraz załącznikami jest siedziba Biura Projektu:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

ul. Mennica 6,
85-112 Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje, w tym: regulamin przyznawania wsparcia, wniosku, wzór umowy, kryteria oceny wniosku są zamieszczone na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl oraz dostępne w Biurze Projektu: 85-112 Bydgoszcz, ul. Mennica 6.

Informacji o możliwości uzyskania wsparcia udzielają również pracownicy Projektu:

Kinga Kujawa: tel.693 565 623,  e-mail:   kujawa@pracodawcy.info.pl,
Dorota Filarecka-Stanek: tel. , 661 528 001 filarecka@pracodawcy.info.pl

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia